Rådgivere

Hvem skal jeg snakke med?

 

YoU-rådgiverne hjelper deg blant annet med:

· Veiledningssamtaler om framtidig yrke og utdanning

· Veiledningssamtaler om valg av programfag

· Søknader til høyere utdanning

· Informasjon om viktige frister

· Søking til videregående skole og eventuelt omvalg

· Utveksling

· Folkehøgskole

I tillegg arrangeres informasjonsmøter med universiteter, høgskoler og andre utdanningsinstitusjoner. Veiledningen kan foregå i grupper og individuelt.

Rådgiverne tar kontakt med grupper og enkeltelever for orientering og veileledning, lærerne kan henvise elever til rådgiver, og elevene tar selv kontakt ved behov. Det enkleste er å ta kontakt på Teams for å få avtale.

Tips! Elever på skolen bør holde seg oppdatert ved å følge kanalen "Utdannings- og yrkesrådgiver (YoU) i teamet"Skeisvang Info elever på Teams. Der kommer det en del viktig informasjon