Breddeidrett 1 og 2

På Skeisvang kan du velge Breddeidrett 1 allerede på Vg1, men du kan og velge det på Vg2. Skolens plassering midt i idrettsparken i Haugesund gjør at vi har veldig gode muligheter for stor variasjon i disse programfagene.

Breddeidrett handler om et utvalg av aktiviteter og helsefremmende trening med allsidighet i fokus. Breddeidrett handler videre om at elevene får erfaring med allsidig aktivitet der de kan tilegne seg kunnskap og ferdigheter i trening og flere forskjellige aktiviteter.

Breddeidrett 1 og 2 er to 5 timers programfag vi tilbyr på Skeisvang vgs.

Elevene som velger Breddeidrett 1 på Vg1 går i egen klasse. Det er også mulig å velge Breddeidrett 1 på Vg2. Breddeidrett 2 kan velges av elever både på Vg2 og Vg3. Du må ha Breddeidrett 1 før du kan velge Breddeidrett 2. 
Det tilbys kun en klasse breddeidrett 1 på Vg1. Dersom det er oversøkning til denne klassen, vil opptak til breddeidrett 1 for Vg1 elever bli avgjort basert på inntakspoengsum. De som ikke får tilbud på Vg1 vil stå på venteliste, og vil i tillegg bli prioritert inn i breddeidrett 1 på Vg2 dersom de ønsker det. 

Hva lærer du i Breddeidrett?

Breddeidrett er et fag der elevene praktiserer og lærer en lagidrett (fotball/volleyball), en individuell idrett (badminton) og ellers lærer å planlegge egen trening. I tillegg lærer elevene bruk av rytmiske aktiviteter, leker og spill samt går litt i dybden på noen andre lagspill som innebandy, basketball og håndball. I tillegg forsøker man seg på litt golf og det å stå på skøyter!

Elevene har fellesfaget kroppsøving i tillegg til breddeidrettstimene, og vil da ha 7 undervisningstimer i uken med fysisk aktivitet. Dette krever god struktur i hverdagen når det gjelder kosthold, søvnrutiner og kontroll på eget utstyr/bekledning. 

Skolen tilbyr idrettsklær i samarbeid med Macron.

Hvorfor velge breddeidrett?

  • Vi ser at klassene med breddeidrett blir godt kjent med hverandre og dette medfører et positivt klassemiljø
  • Aktive elever søker breddeidrett. Dette programfaget gir mulighet for mye bevegelse og aktivitet, og beskrives av elevene som et pusterom i en teoripreget skolehverdag
  • Breddeidrett er et supert tilbud både til deg som driver med organisert idrett på fritiden, og for deg som ønsker en skolehverdag med mer trening og aktivitet.
  • Skeisvangs beliggenhet nær Haugesund Idrettspark gjør at vi har veldig gode muligheter til å ha et variert tilbud av aktiviteter i Breddeidrett

Hvordan passer Breddeidrett sammen med idretten jeg driver med på fritiden?

Ta gjerne kontakt med Breddeidrett-lærer Kjell Sture Jensen på mail om du har spørsmål angående breddeidrett 1 eller 2.