Musikk

Informasjon om ferdighetsprøver for deg som har søkt på musikklinjen

På musikklinjen lærer du å

 • utvikle kreativitet 
 • samarbeide med andre i ulike prosjekter 
 • jobbe selvstendig 
 • lede andre  
 • videreutvikle dine kunstneriske ferdigheter 
 • utvikle deg på et selvvalgt fordypningsinstrument 
 • bli en aktiv lytter til musikk 
 • gjennom undervisning på piano, sang og andre instrumenter få økt forståelse for musikk og musikkteori 
 • opptre solo eller sammen med andre 
 • forstå hvilken betydning musikken har hatt for mennesker gjennom tidene og hva den betyr for oss i dag 

Hvilke fag har du på musikklinjen?

Musikkfag på Vg1

MDD (musikk, dans og drama)

 • 5 timer i uken.
 • I disse timene skal du både synge, danse og dramatisere.
 • Vi jobber sammen og lærer av hverandre gjennom kreativt samarbeid.

Musikk

 • 5 timer i uken
 • I dette faget får du spilletimer på instrumenter og sang.
 • Du får prøve deg i mange stilarter.
 • Du spiller og synger sammen med andre og deltar i prosjekter

Lytting

 • 2 timer i uken
 • I dette faget arbeider vi med musikk både praktisk og teoretisk.
 • Vi lytter til ulik musikk og spiller i forskjellige sjangre.
 • Du lærer noter og øver opp øret til å oppfatte detaljer i musikken.

Musikkfag man har både på Vg2 og Vg3

Instrument, kor, samspill 1 og 2

 • 5 timer i uken.
 • Her får du utvikle deg som musiker.
 • I spilletimer får du opplæring på fordypningsindtrumentet ditt og på flere andre instrumenter. 
 • Du spiller solo og sammen med andre i kor, grupper eller band.
 • Du får delta på konserter både på Skeisvang og utenfor skolen

Musikk fordypning 1 og 2

 • 5 timer i uken.
 • I dette faget får du øve deg på å lage musikk. Her skal du komponere, arrangere, improvisere og framføre.
 • Du får også etterhvert fordype deg i den måten å skape musikk på som du liker best, enten alene eller sammen med andre.

Musikk i perspektiv 1 og 2

 • 5 timer i uken
 • I dette faget  lytter du mye til musikk fra forskjellige sjangre og forskjellige tider.
 • Målet med faget er at du lærer deg mest mulig om musikken, både med hensyn til dens historie og hvordan den er bygget opp.
 • Du lærer også å utvikle gehøret ditt slik at du kan kjenne igjen viktige elementer i musikken.

Ergonomi og bevegelse 1 og 2

 • 2 timer i uken
 • I dette faget skal vi ta vare på kroppen vår og oppdage hvordan musikken inspirerer oss til å bevege oss.

Musikkfag man bare har på Vg3

Instruksjon og ledelse

 • 5 timer i uken.
 • I dette faget får du utvikle deg som leder.
 • Du lærer deg å dirigere og instruere medelever, og i løpet av året får du ansvar for å produsere innhold på ulike konserter.