Drama

 

Informasjon om ferdighetsprøver for deg som har søkt på dramalinjen


På dramalinjen lærer du

 • å utvikle kreativitet
 • å samarbeide med andre i ulike prosjekter
 • å jobbe selvstendig 
 • å videreutvikle dine kunstneriske ferdigheter
 • ulike sider ved å produsere en teaterforestilling
 • å spille teater i ulike stiler, samt gi og ta regi
 • både praktiske og teoretiske sider ved teater

Det er IKKE nødvendig å ha spilt teater tidligere for å gå hos oss!

I første klasse jobber vi aktivt med å danne et felles grunnlag for hele klassen, uavhengig av hva du kan eller ikke kan fra før.

Hva gjør tidligere elever på dramalinjen nå?

Hvilke fag har du på dramalinjen?

I tillegg til fellesfagene har du egne dramafag dersom du velger å gå på dramalinjen på Skeisvang. Disse fagene er fordelt ut på følgende måte

Dramafag på Vg1:

MDD (musikk, dans og drama) 

 • 5 timer i uken.
 • Her jobber dans-, drama- og musikkelevene sammen og lærer litt fra hverandres programområder, gjennom prosjekter der samarbeid og kreativitet er sentralt. 

Teaterensemble

 • 5 timer i uken.
 • I dette faget jobber vi med grunnleggende skuespillerteknikker. Vi lager teaterforestillinger i ulike sjangere, hvor vi lærer om lyd, lys, kostymer, scenografi og skuespill.

Bevegelse

 • 2 timer i uken.
 • Deler av dette faget kan sammenlignes med kroppsøvingsfaget du kjenner fra før. I dette faget fokuserer vi på den fysiske sida av å være skuespiller. I tillegg til grunntrening, jobber vi kreativt og skapende. Du har ikke faget kroppsøving på dramalinjen. 

Dramafag på Vg2:

Teaterproduksjon 1:

 • 5 timer i uken.
 • Her blir du kjent med ulike måter å utvikle deg som skuespiller. Vi skaper rollekarakterer, vi øver samspill og lager visninger for hverandre.

Teaterproduksjon fordypning 1:

 • 5 timer i uken.
 • I dette faget har vi fokus på hvordan å lage teater. Vi jobber blant annet med scenografi , kulisser, lys/lyd og regi. Her får du som elev ansvar for ulike produksjonsoppgaver og blir god på å skape levende kunst  for et publikum sammen med dine klassekamerater.

Teater i perspektiv 1:

 • 5 timer i uken.
 •  I dette faget dykker vi ned i teaterhistorien. Vi starter i Antikken og vil se på teaterets mål og rolle gjennom ulike epoker helt fram til 1800 tallet. I tillegg vil du lære hvordan analysere et teaterstykke. 

Teater og bevegelse 1:

 • 2 timer i uken.
 • Dette er en videreføring av bevegelses-faget fra Vg1. Vi jobber fortsatt med grunntrening og fysisk skapende teaterarbeid. Dette kan innebære musikaldans, danseteater og fysiske skuespillerteknikker.

Dramafag på Vg3:

Teaterproduksjon 2:

 • 5 timer i uken.
 • Vi fordyper oss enda mer i skuespillerteknikker, og jobber særlig med realistisk teater, monologer og moderne teaterformer. Vi samarbeider tett med faget Teaterproduksjon fordypning 2 i forbindelse med å lage større forestillinger flere ganger i løpet av året.

Teaterproduksjon fordypning 2:

 • 5 timer i uken.
 • Dette faget bygger på Teaterproduksjon fordypning 1 hvor en produserer forskjellige forestillinger. Vi samarbeider tett med faget Teaterproduksjon 2 i forbindelse med å lage større forestillinger flere ganger i løpet av året.

Teater i perspektiv 2:

 • 5 timer i uken.
 • Dette faget bygger på TIP 1 og derfor vil vi hovedsak se på teaterhistorien fra 1800-tallet og frem til vår samtid. Det vil også bli analyse av forestilinger og dramatiske tekster.

Drama og samfunn:

 • 5 timer i uken.
 • I dette faget skal vi se på ulike former for ledelse og bruk av drama og teater som metodikk. Elevene får prøvd ut forskjellige metoder i praksis på forskjellige arenaer som skoler, barnehager, gamlehjem og lignende.
 • Fortellerkunst er også en del av faget og her er det rollen som fortelleren og formidleren som står i sentrum. Vi lærer om forskjellige typer fortellinger og om hvilken funksjon fortelling har og har hatt i et samfunn.

Teater og bevegelse 2:

 • 2 timer i uken.
 • Vi jobber fortsatt med grunntrening og fysisk skapende teaterarbeid. Dette kan innebære ulike former for dans og koreografi, men også danseteater og moderne fysiske teaterformer.