Fremmedspråk nivå 3

Fremmedspråk nivå 3 bygger på fremmedspråk 2. Fremmedspråk 3 kan telle som ett av de to programfagene som du må ha til fordypning innenfor programområdet ”Språk, samfunnsfag og økonomi”. Det kan derfor velges som et av dine gjennomgående fag.

Hva lærer man om i fremmedspråk 3?

 • Historie
 • Det å være ung i Tyskland/Spania/Frankrike sammenlignet med Norge
 • Det multikulturelle Frankrike, Spania, Tyskland
 • Tradisjoner - hva er typisk tysk, fransk, spansk
 • Kultur som musikk, film og kunst
 • I spansk og tysk fokuserer vi også på landa som har språket som offisielt språk. 

Vi gjør altså mye av det samme som i Vg2, men går mer i dybden både språklig (grammatikk) og innholdsmessig.

2 karakterer:

 • Skriftlig: Ca. to vurderingssituasjoner. Vi avslutter med heldagsprøve i vårhalvåret.
 • Muntlig: En eller to spontansamtaler og en framføring med spørsmål til.

Du kan bli trukket ut til enten skriftlig eller muntlig eksamen i fremmedspråk 3, på samme måte som i fremmedspråk 2.

På Skeisvang tilbys både spansk, tysk og fransk nivå III. Hvis ikke mange nok elever har valgt faget, kan det bli nettstudium. Da får du 1 veiledningstime med muntlig-lærer her på Skeisvang. De andre timene studerer du faget på egenhånd; du leser de tekstene som blir lagt ut på fagsidene, studerer grammatikken, jobber med oppgavene etc. Dersom det blir klasse, blir det undervisning i alle fagets 5 timer. Det blir ikke avklart hvilken modell skolen tilbyr før vi vet hvor mange elever som ønsker faget. 

Skoleåret 2023/2024 blir spansk III undervist på skolen, mens fransk og tysk III blir undervist i samarbeid med nettskolen til Rogaland fylkeskommune. 

Hvorfor velge fremmedspråk 3?

 • Bør være interessert i språk og ha et visst grunnlag i faget.
 • Du blir mye flinkere til å både skrive og å snakke språket. Det går ikke i glemmeboka! Den største forskjellen fra fremmedspråk 2, er uansett at du nå er sammen med elever som har valgt faget ut ifra egen interesse, ikke fordi det er obligatorisk. Som regel blir det små klasser med interesserte og aktive elever, og et veldig godt læringsmiljø.
 • Får et helt tilleggspoeng: Det betyr altså at dersom du har for eksempel 4,5 i snitt, får du lagt til et helt poeng slik at gjennomsnittet ditt blir 4,6. Les mer om språkpoeng på sidene til Samordna opptak
 • Mulig studietur? Vil du på studietur, er det viktig å samle nok elever slik at det blir klasse!