Skeisvang vgs

Skolen er på gult nivå fra og med fredag 10.09

Det innføres «gult nivå» (jf. retningslinjer Udir i forbindelse med koronapandemi) ved Skeisvang videregående skole gjeldende fra og med 10.09.21. Varighet av vedtaket er 14 dager (til og med 24.09.21).

Vedtaket er gjort som et hastevedtak av kommunelegen med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a,  jf. smittevernloven § 4-1 femte ledd.

Mer informasjon om tiltak på gult nivå finnes på Teams Info elever og på nettsidene til Udir

Vi minner om reglene for smittevern: 

  1. Om du er syk, bli hjemme 
  2. Test deg om du har symptomer på korona. 
  3. God hoste- og håndhygiene 
  4. Hold avstand! 

Informasjon om koronasmitte på skolen

Det er påvist koronasmitte på skolen.  

Eget skriv med informasjon til berørte elever om hvordan man skal forholde seg er sendt til elever/foresatte (til elever under 18 år) fra smittevernkontoret via mail fra skolen. Smittevernkontoret bestemmer hvem som har fått mail. Smittevernkontoret har kontaktet berørte ansatte. 

Vi har nå et eget Covid-19 hurtigtest-team som kan teste elever i skoletiden på oppdrag fra kommuneoverlegen. Ved symptomer skal fortsatt vanlig korona-test bestilles via elevens hjemkommune. Elever kan ikke selv bestille hurtigtesting på skolen. 

På nettsidene til Udir kan du finne informasjon om koronatiltak i skolen 

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Gå til temaside om koronaviruset

Veileder om smittevern

 

 

Aktuelt

Til toppen