Videregående skole

Hold deg oppdatert i forhold til smittevern

Siste aktueltsaker knyttet til Covid-19:
Skoleskyss (16.11.20)
Dette betyr gult nivå for skolene (12.11.20)
Midlertidig unntak ved fravær av helsegrunner forlenges ut skoleåret 2020/2021 (02.11.20)
 

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Gå til temaside om koronaviruset

Veileder om smittevern

Aktuelt

 • Siste mulighet til å bestille PC
  Siste frist for å kjøpe maskin på PC-ordningen er 30. november for elever på Vg1. Det er siste sjanse til å benytte ordningen, elevene kan ikke bruke den når de går i Vg2/Vg3 eller om de tar omvalg.
 • Informasjon om elevundersøkelsen 2020
  Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.
 • Vær en helt
  Bor du innen 6 km fra skolen anbefaler Kolumbus at du sykler eller går til skolen for å unngå overfylte skolebusser
 • Dette betyr gult nivå for skolene
  De videregående skolene i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge. Det betyr skjerpede krav til hygiene og avstand.
 • Velkommen til elevsamtaler
  Elevsamtaler er en forskriftsfestet samtale som kontaktlæreren skal ha med sine elever. Samtalen dreier seg om elevens utvikling, i motsetning til den spesifikt faglige samtalen eleven har med de ulike faglærerne sine.
 • Innlogging og tilgang for foresatte i vårt skoleadministrative system (VIS)
  Skolene har begynt å bruke det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.
Til toppen