Dans

Informasjon om ferdighetsprøver for deg som har søkt på dans

Dette lærer du på danselinjen:

Å utvikle:

 • danseferdigheter i klassisk ballett, jazzdans og samtidsdans
 • formidlingsevne i forbindelse med forestillinger
 • kreativitet
 • samarbeidsevner
 • estetisk sans
 • å jobbe selvstendig og ta ansvar
 • produsere en forestilling fra idé til forestilling
 • å kjenne din kropp via dans og basekunnskaper i anatomi og treningslære 
 • om dansekunstens utvikling i et historisk perspektiv  

 

Ofte stilte spørsmål:

Må man ha danseerfaring?

Man må ikke ha bakgrunn innen danseteknikkene det undervises i, men det er en fordel å ha bakgrunn fra dans eller annen fysisk aktivitet. Man må og være forberedt på å tåle mye fysisk trening.

Får man generell studiekompetanse når man går på danselinja?

Ja. I tillegg kan man ved å velge bort fordypningsfag i dans, og ta realfag for å få spesiell studiekompetanse.

Får man være med på forestillinger?

Ja, alle tre årene på danselinjen får man være med på forestillinger under VK-festivalen. Vg 3 har i tillegg avgangsforestilling i Festiviteten. Danseklassene får i tillegg ofte forespørsler om å delta med danseinnslag på ulike arenaer på Haugalandet som f.eks. Kulturnatt og Kinoens dag.

Er danselinjen kun for de som ønsker å bli dansere?

På danselinjen lærer man mye om å jobbe i team, tenke kreativt og å jobbe målrettet og disiplinert over tid. Dette er ferdigheter man har stort utbytte av uansett om man ønsker å bli danser eller sikter seg inn på helt andre yrker.  Følg lenken under for å bli kjent med tre av våre tidligere danseelever: 

Hva gjør tidligere danseelever nå? 

 

Hvilke dansefag har man? 

Oversikt over dansefag pr uke:

Vg1:

 • 5 timer danseteknikker
 • 2 timer bevegelse
 • 5 timer Musikk, Dans og Drama

Vg2: 

 • 5 timer scenisk dans
 • 5 timer scenisk dans fordypning
 • 2 timer grunntrening
 • 5 timer dans i perspektiv

Vg3: 

 • 10 timer scenisk dans
 • 5 timer scenisk dans fordypning
 • 2 timer grunntrening
 • 5 timer dans i perspektiv

Hva lærer man i de ulike dansefagene?

Danseteknikker - her lærer vi det grunnleggende dansetekniske og blir kjent med kroppens muligheter. Vi jobber også med stiltrekkene i de ulike dansesjangrene.

Bevegelse - dette faget er todelt hvor vi i den ene delen jobber kreativt med improvisasjon og komposisjon, og i den andre jobber vi med grunnleggende styrke og bevegelighet

Musikk, dans og dramafaget - her lærer du grunnleggende ferdigheter i musikk, dans og drama. Vi jobber i tillegg en del tverrfaglig i grupper.

Scenisk dans - her fortsetter vi å utvikle det grunnleggende tekniske og vi utvider bevegelsesrepertoaret. Vi går i dybden i de ulike dansesjangrene og utvikler fysikken.

Scenisk dans fordypning - her viderefører vi de tekniske ferdighetene og jobber i stor grad med formidling. Det er i dette faget vi jobber med forestillingene vi skal fremføre.

Grunntrening - I dette faget lærer vi ulike styrke- kondisjons- og tøyeøvelser for å utvikle fysikken slik at den tåler belastningen som den utsettes for i de ulike dansesjangrene. I grunntrening lærer vi om hvordan vi tar best vare på kroppen med grunnleggende anatomi, litt om kosthold, treningslære, og mental trening.

Dans i perspektiv - Dette faget er todelt. I den ene delen lærer vi om dansekunstens utvikling i et historisk perspektiv, og å analysere dans. I den andre delen jobber vi kreativt med improvisasjon og koreografisk arbeid.