Informasjon til foresatte om elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Her finner du utfyllende informasjon på flere språk om formålet med  undersøkelsen og hvordan personopplysningene som samles inn blir behandlet.