Aktuelt

Visma InSchool

 Fra skoleåret 2020-2021 ble det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) innført ved alle videregående skoler i Rogaland. 

Målet med VIS er å legge til rette for å møte skolens framtidige behov ved å

 • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen
 • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet
 • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
 • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på 

Tilgang for elever

Ved skolestart får nye elever en sms med informasjon om å aktivere sin bruker. Denne brukeren gir tilgang til ulike tjenester som skolen bruker. Vg2/3-elever bruker sin eksisterende brukerkonto. 

Elever bruker Feide for å logge seg på VIS. De har også tilgang til å bruke egen VIS-app.

Se opplæringsvideoer for elever.
Introduksjonsvideo til elever.

Tilgang for foresatte

Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år får tilgang til:

 • Egne kontaktopplysninger
 • Timeplan
 • Historikk
  (oppsummert fravær, halvårs-, standpunkt- og eksamenskarakterer, samt om eleven har skiftet skole eller avbrutt utdanningen)
 • Læreplan 

VIS henter navn og folkeregistrert adresse til elevens foresatte med foreldreansvar fra Folkeregisteret. Eventuell e-postadresse og telefonnummer hentes fra kontakt- og reservasjonsregisteret for de som ikke har reservert seg.

Foresatte kan selv legge til e-postadresse og telefonnummer i VIS.

Det er viktig at foresattes kontaktopplysninger er registrert i VIS slik at de kan motta nødvendig informasjon fra skolen, blant annet i forbindelse med beredskap.

Foresatte bruker ID-porten for å logge seg på VIS. Det er foreløpig ikke VIS-app tilgjengelig for foresatte.

Foresatte til elever over 18 år må signere et samtykke for at vi skal kunne legge inn foresatte og personopplysninger i systemet. Dette vil gi foresatte mulighet til å logge seg inn i VIS, og åpne for at skolen kan dele opplysninger om elev som er over 18 år. Eleven må også gi samtykke før foresatte kan få tilgang til VIS. Se mer informasjon på den enkelte skole. 

Logg inn i Visma InSchool

Velg din skole i listen for å logge inn på skolens VIS-side.

Velg din skole i listen for å logge inn på skolens VIS-side.

Tjenesten krever innlogging:

 • Elever logger inn med Feide-konto
 • Foresatte logger inn med ID-porten

Visma InSchool - Klikk for stort bilde

Fakta om Visma InSchool (VIS)

 • Alle fylkeskommuners videregående skoler i landet skal bruke VIS.
 • I Rogaland bruker 17 400 elever, omlag 31 000 foresatte, 2 300 lærer og 930 ledere og administrative medarbeidere systemet. 
 • Visma er leverandør og utvikler.
 • VIS har integrasjoner til flere av fylkeskommunens øvrige systemer som f.eks. lønns- og regnskapssystem.

Les mer om Visma InSchool

Les om behandling av personopplysninger i personvernerklæringen.

I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Rogaland blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 10 til 13. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida. 

På grunn av den pågående pandemien vil årets fagsamtaler foregå digitalt og/eller pr telefon. Finn mer informasjon om hva som gjelder din elev under. 

Skeisvang vgs har ledig lærlingestillinger i  IKT og renhold fra høsten 2022

Skal elever og ansatte som venter på PCR-testsvar komme på skole/jobb mens de venter på svar? Her er siste nye oppdatering fra kommuneoverlegen.

Det er med stor glede vi kan annonsere programmet for VK 2022. På grunn av Covid-19 er det begrenset antall plasser på de ulike forestillingene og konsertene, så her er det bare å skynde seg og kjøpe billetter. 

De fylkeskommunale videregående skolene inviterer foresatte og deres 10-klassinger til et digitalt informasjonsmøte i uke 5. Her vil skolene presentere de ulike utdanningsprogrammene vi tilbyr.
På Skeisvang blir det digitalt informasjonsmøte onsdag 02.02 19:30 - 20.30. 

Er du elev, og definert som nærkontakt eller har symptomer, må du fra og med onsdag 26.01 hente ut hurtigtest via de ulike kommunenes utdelingssteder. Minner om at du ikke skal møte på skolen dersom du har symptomer. 

På grunn av den pågående pandemien vil årets informasjonsmøter og fagsamtaler foregå digitalt og/eller pr telefon. Finn mer informasjon om hva som gjelder din elev under. 

Møtet avholdes digitalt 18. januar 2022 kl.1800-1930

Møtet vil bli strømmet og ledet av fylkesopplæringssjef Eiliv Janssen Fougner. 

Det er nye regler om unntak for smittekarantene fra 1. januar 2022

Til toppen