Aktuelt

Fraværsgrensen skoleåret 2022-2023

Etter sommerferien gjeninnførte regjeringen de vanlige fraværsreglene i videregående skole. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner. 

Det betyr at de ordinære reglene for dokumentasjon og fravær igjen gjelder fra skolestart, som er i tråd med beslutningen regjeringen tok i november 2021 da de midlertidige reglene ble fastsatt. Mer informasjon finner du hos regjeringen.no.

Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i timene i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer. Les mer om hva som regnes som dokumentert og udokumentert fravær på nettsiden til Udir

Er det fare for å få "ikke vurdert" i fag (IV) vil det i god tid bli sendt ut varsel. Varsel kan sendes ut både basert på fare for å ikke ha vurderingsgrunnlag og ved for høyt udokumentert fravær. Varselet skal sendes ut så tidlig at eleven har en mulighet til å fortsatt få karakter. 

Dersom foresatte melder fra til kontaktlærer samme dag eleven har fravær (eller eleven selv for elever over 18 år) vil det bli registrert som M-fravær. Dette fraværet teller på fraværsgrensen og kommer på vitnemålet, men det er viktig å melde fra for å unngå at fraværet blir stående som X-fravær. 

Det er ikke nødvendig å skaffe legeerklæring for helsefravær dersom man er langt fra fraværsgrensen. 

For søknadsskjema om permisjon og mer informasjon om retningslinjene til Rogaland fylkeskommune går du inn via knappen under: 

Fraværsreglement

Bilde som viser skjema som brukes til påmelding til samtaler med faglærer

Vi vil invitere til foreldremøte for foresatte med elever på Vg2 stud spes, musikk, dans og drama onsdag 18. januar. 

Bilde som viser tabell som brukes til påmelding til samtaler med faglærer

Vi vil invitere til foreldremøte foresatte med elever i klassene 1STB og 1STE onsdag 25. januar.

Bilde som viser eksempel på tabell som brukes til påmelding til samtaler med faglærer

Vi vil invitere til foreldremøte for foresatte med elever i klassene 1STA, 1STC og 1STD tirsdag 24. januar.

Vi vil invitere foresatte på Vg1 dans, drama og musikk til samtaler med kontaktlærer/faglærere mandag 23. januar.
Foreldresamtalene starter kl. 17.00. Rektor og avdelingsleder er tilstede i aulaen ved evt. spørsmål.

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

 

Visste du at du kan få utstyrsstipend fra Lånekassen? Du kan få inntil 4603 kroner for et helt år. Dette er penger du ikke skal betale tilbake. Søknadsfristen er 15. november. 

Vi vet mange ungdommer planlegger russetiden allerede første året på videregående skole. Det kan være vanskelig for foreldre å snakke om dette i forkant. Derfor har vi satt sammen noen gode råd til deg som har ungdom i hus.

Skoleåret 2020/2021 fikk alle våre videregående skoler et nytt skoleadministrativt system. Visma InSchool (VIS) er tilgjengelig for medarbeidere, elever og foresatte.

Du kan ha rett til gratis skoleskyss om du bor i et område med et dårlig rutetilbud.

Skoleskyssen følger de til enhver tid gjeldende retningslinjene for smitteverntiltak, sist oppdatert av Folkehelseinstituttet den 28.06.21. For øyeblikket er kollektivtransporten og skoleskyssen på gult smittevernnivå.

Til toppen