Aktuelt

Siste frist for å kjøpe maskin på PC-ordningen er 30. november for elever på Vg1. Det er siste sjanse til å benytte ordningen, elevene kan ikke bruke den når de går i Vg2/Vg3 eller om de tar omvalg.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Bor du innen 6 km fra skolen anbefaler Kolumbus at du sykler eller går til skolen for å unngå overfylte skolebusser

De videregående skolene i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge. Det betyr skjerpede krav til hygiene og avstand.

Elevsamtaler er en forskriftsfestet samtale som kontaktlæreren skal ha med sine elever. Samtalen dreier seg om elevens utvikling, i motsetning til den spesifikt faglige samtalen eleven har med de ulike faglærerne sine.

Skolene har begynt å bruke det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.   

Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut skoleåret 2020 - 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner fra og med 24. august til og ut skoleåret 2020/2021 skal ikke føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis. 

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).
Hvis en elev har feber og hoste, bør eleven testes for covid-19.

 Oppdatert 28.08.2020

Det er viktig at alle elever gjør seg kjent med, og følger rådene i dette skrivet.

Til toppen