Aktuelt

Rogaland fylkeskommune ved Seksjon eiendom søker ca. 10 lærlinger innen byggdrifterfaget.

Søkere med ungdomsrett vil bli prioritert.

 

Det er ingen grunn til at ikke neste stjerneregissør, scenograf eller skuespiller skal komme fra Haugesund!

Det er du som må velge, men vi hjelper deg på veien. Nå er tiden inne for å søke skoleplass. Husk å søke innen 1. mars kl 23.59

Skolen er tilbake på gult nivå fra og med onsdag 20.01.

På grunn av den pågående pandemien blir VK 21 flyttet og spredt utover våren 2021.

I desember starter en ny folkeopplysningskampanje hvor målet er å forebygge selvmord. Rogaland fylkeskommune er med i kampanjen som minner oss om at det å spørre om selvmordstanker kan redde liv. Og at det er hjelp å få.

Bor du innen 6 km fra skolen anbefaler Kolumbus at du sykler eller går til skolen for å unngå overfylte skolebusser

De videregående skolene i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge. Det betyr skjerpede krav til hygiene og avstand.

Elevsamtaler er en forskriftsfestet samtale som kontaktlæreren skal ha med sine elever. Samtalen dreier seg om elevens utvikling, i motsetning til den spesifikt faglige samtalen eleven har med de ulike faglærerne sine.

Skolene har begynt å bruke det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.   

Til toppen