Aktuelt

Fraværsgrensen skoleåret 2022-2023

Etter sommerferien gjeninnførte regjeringen de vanlige fraværsreglene i videregående skole. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner. 

Det betyr at de ordinære reglene for dokumentasjon og fravær igjen gjelder fra skolestart, som er i tråd med beslutningen regjeringen tok i november 2021 da de midlertidige reglene ble fastsatt. Mer informasjon finner du hos regjeringen.no.

Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i timene i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer. Les mer om hva som regnes som dokumentert og udokumentert fravær på nettsiden til Udir

Er det fare for å få "ikke vurdert" i fag (IV) vil det i god tid bli sendt ut varsel. Varsel kan sendes ut både basert på fare for å ikke ha vurderingsgrunnlag og ved for høyt udokumentert fravær. Varselet skal sendes ut så tidlig at eleven har en mulighet til å fortsatt få karakter. 

Dersom foresatte melder fra til kontaktlærer samme dag eleven har fravær (eller eleven selv for elever over 18 år) vil det bli registrert som M-fravær. Dette fraværet teller på fraværsgrensen og kommer på vitnemålet, men det er viktig å melde fra for å unngå at fraværet blir stående som X-fravær. 

Det er ikke nødvendig å skaffe legeerklæring for helsefravær dersom man er langt fra fraværsgrensen. 

For søknadsskjema om permisjon og mer informasjon om retningslinjene til Rogaland fylkeskommune går du inn via knappen under: 

Fraværsreglement

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

 

Visste du at du kan få utstyrsstipend fra Lånekassen? Du kan få inntil 4603 kroner for et helt år. Dette er penger du ikke skal betale tilbake. Søknadsfristen er 15. november. 

I løpet av november vil alle elever få tilbud om en samtale med kontaktlærer. For Vg1 og Vg2 kan foresatte være med om de ønsker det. 

Vi vet mange ungdommer planlegger russetiden allerede første året på videregående skole. Det kan være vanskelig for foreldre å snakke om dette i forkant. Derfor har vi satt sammen noen gode råd til deg som har ungdom i hus.

Skoleåret 2020/2021 fikk alle våre videregående skoler et nytt skoleadministrativt system. Visma InSchool (VIS) er tilgjengelig for medarbeidere, elever og foresatte.

Du kan ha rett til gratis skoleskyss om du bor i et område med et dårlig rutetilbud.

På grunn av den pågående pandemien vil årets fagsamtaler foregå digitalt og/eller pr telefon. Finn mer informasjon om hva som gjelder din elev under. 

Det er med stor glede vi kan annonsere programmet for VK 2022. På grunn av Covid-19 er det begrenset antall plasser på de ulike forestillingene og konsertene, så her er det bare å skynde seg og kjøpe billetter. 

De fylkeskommunale videregående skolene inviterer foresatte og deres 10-klassinger til et digitalt informasjonsmøte i uke 5. Her vil skolene presentere de ulike utdanningsprogrammene vi tilbyr.
På Skeisvang blir det digitalt informasjonsmøte onsdag 02.02 19:30 - 20.30. 

Til toppen