Aktuelt

Elever i videregående skole trenger ikke å dokumentere fravær av helsegrunner med attest fra lege eller annen sakkyndig. Elevene må likevel legge frem foresattebekreftelse eller egenmelding (elever over 18 år).

Fravær av helsegrunner fra og med 24. august til og med 31. oktober 2020 skal ikke føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis. Dette gjelder både for grunnskolen og videregående skole.

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).
Hvis en elev har feber og hoste, bør eleven testes for covid-19.

 Oppdatert 28.08.2020

Det er viktig at alle elever gjør seg kjent med, og følger rådene i dette skrivet.

 Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS vil bli tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart.

Vi anbefaler våre søkere å benytte seg av avtalen fylket har forhandlet frem på en Mac. Inkludert i prisen er en beskyttelsesmappe, 5 års Eplehuset-garanti og prioritert service, Apples programvare for lyd-, bilde- og videoredigering som brukes på skolen, samt Office 365, ordbøkene Clue og Ordnett Pluss.

Her finner du mer info angående PC-ordningen

 

Her kan du lese hvem som ble vinnerne i skrivekonkurransen til Read On. Du kan også lese vinnertekstene.

 

I april får du utbetalt det du har igjen av studiestøtten for vårsemesteret. Alle studenter og elever som får støtte fra Lånekassen, og som skulle fått utbetalt lån og stipend i april, mai og juni, vil derfor få dette utbetalt i april.

 

 

På bakgrunn av de siste oppdateringer fra Folkehelseinstituttet om begrenset antall mennesker på arrangement er korkonserten Mozarts Requiem 25. og 26. mars dessverre avlyst.

 

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Til toppen