Aktuelt

Søknaden for elever og lærlinger med ungdomsrett er nå åpen. Mange elever må likevel vente til Vigo-opptaket er klart i juli.

Elever som går Vg1 første gang i offentlige videregående skole i Rogaland og har ungdomsrett, kan benytte PC-ordningen én gang fram til fristen 30. november.

 

Aller viktigst er at du holder deg hjemme om du er syk, og har lav terskel for å teste deg for Covid-19.

I lys av det store smitteutbruddet blant russen ønsker fylkesordføreren et møte med russen onsdag 12. mai kl. 15.00-16.00  - for å gi dem råd for videre russefeiring. 

Viktig beskjed til russen fra kommuneoverlegen: For å hindre at russen lokalt skal bli rammet på samme vis som russen i sørfylket, har Helgeland noen viktige oppfordringer;

Noe er satt i bevegelse. Snart treffer det. Som et tog, som en bombe.
Legg hånda på hjertet, begynn på ti og tell sakte til null. Er du klar? Filmer du?

Det er ingen grunn til at ikke neste stjerneregissør, scenograf eller skuespiller skal komme fra Haugesund!

På grunn av den pågående pandemien blir VK 21 flyttet og spredt utover våren 2021.

I desember starter en ny folkeopplysningskampanje hvor målet er å forebygge selvmord. Rogaland fylkeskommune er med i kampanjen som minner oss om at det å spørre om selvmordstanker kan redde liv. Og at det er hjelp å få.

Bor du innen 6 km fra skolen anbefaler Kolumbus at du sykler eller går til skolen for å unngå overfylte skolebusser

Til toppen