Aktuelt

Fraværsgrensen skoleåret 2022-2023

Etter sommerferien gjeninnførte regjeringen de vanlige fraværsreglene i videregående skole. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner. 

Det betyr at de ordinære reglene for dokumentasjon og fravær igjen gjelder fra skolestart, som er i tråd med beslutningen regjeringen tok i november 2021 da de midlertidige reglene ble fastsatt. Mer informasjon finner du hos regjeringen.no.

Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i timene i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer. Les mer om hva som regnes som dokumentert og udokumentert fravær på nettsiden til Udir

Er det fare for å få "ikke vurdert" i fag (IV) vil det i god tid bli sendt ut varsel. Varsel kan sendes ut både basert på fare for å ikke ha vurderingsgrunnlag og ved for høyt udokumentert fravær. Varselet skal sendes ut så tidlig at eleven har en mulighet til å fortsatt få karakter. 

Dersom foresatte melder fra til kontaktlærer samme dag eleven har fravær (eller eleven selv for elever over 18 år) vil det bli registrert som M-fravær. Dette fraværet teller på fraværsgrensen og kommer på vitnemålet, men det er viktig å melde fra for å unngå at fraværet blir stående som X-fravær. 

Det er ikke nødvendig å skaffe legeerklæring for helsefravær dersom man er langt fra fraværsgrensen. 

For søknadsskjema om permisjon og mer informasjon om retningslinjene til Rogaland fylkeskommune går du inn via knappen under: 

Fraværsreglement

På grunn av den pågående pandemien vil årets informasjonsmøter og fagsamtaler foregå digitalt og/eller pr telefon. Finn mer informasjon om hva som gjelder din elev under. 

Møtet avholdes digitalt 18. januar 2022 kl.1800-1930

Møtet vil bli strømmet og ledet av fylkesopplæringssjef Eiliv Janssen Fougner. 

Det er nye regler om unntak for smittekarantene fra 1. januar 2022

Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand bør du holde deg hjemme. Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19 test før de vender tilbake til skole eller arbeid.

Gjelder Vg1-elever: Siste sjanse for å kjøpe datamaskin på PC-ordningen er 30. november

Mandag 22.11 skal alle skolens elever gjennomføre elevundersøkelsen i STARB

Alle elever ved de videregående skolene i Haugesund (både Vg1, Vg2 og Vg3 ) tilbys nå vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse. 

Skoleskyssen følger de til enhver tid gjeldende retningslinjene for smitteverntiltak, sist oppdatert av Folkehelseinstituttet den 28.06.21. For øyeblikket er kollektivtransporten og skoleskyssen på gult smittevernnivå.

Vi begynner høsten 2021 med skolen på grønt nivå i trafikklysmodellen.
Skoler kan følge grønt nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være gult tiltaksnivå. Gult tiltaksnivå skal ikke benyttes som forebyggende tiltak. Det er viktig at unge får være mest mulig på skolen.

 Fra skoleåret 2020-2021 ble det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) innført ved alle videregående skoler i Rogaland. 

Til toppen