Innlogging i VIS for foresatte

Skoleåret 2020/2021 fikk alle våre videregående skoler et nytt skoleadministrativt system. Visma InSchool (VIS) er tilgjengelig for medarbeidere, elever og foresatte.

Innlogging for foresatte