Aktuelt

Fraværsgrensen skoleåret 2022-2023

Etter sommerferien gjeninnførte regjeringen de vanlige fraværsreglene i videregående skole. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner. 

Det betyr at de ordinære reglene for dokumentasjon og fravær igjen gjelder fra skolestart, som er i tråd med beslutningen regjeringen tok i november 2021 da de midlertidige reglene ble fastsatt. Mer informasjon finner du hos regjeringen.no.

Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i timene i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer. Les mer om hva som regnes som dokumentert og udokumentert fravær på nettsiden til Udir

Er det fare for å få "ikke vurdert" i fag (IV) vil det i god tid bli sendt ut varsel. Varsel kan sendes ut både basert på fare for å ikke ha vurderingsgrunnlag og ved for høyt udokumentert fravær. Varselet skal sendes ut så tidlig at eleven har en mulighet til å fortsatt få karakter. 

Dersom foresatte melder fra til kontaktlærer samme dag eleven har fravær (eller eleven selv for elever over 18 år) vil det bli registrert som M-fravær. Dette fraværet teller på fraværsgrensen og kommer på vitnemålet, men det er viktig å melde fra for å unngå at fraværet blir stående som X-fravær. 

Det er ikke nødvendig å skaffe legeerklæring for helsefravær dersom man er langt fra fraværsgrensen. 

For søknadsskjema om permisjon og mer informasjon om retningslinjene til Rogaland fylkeskommune går du inn via knappen under: 

Fraværsreglement

Viser 1-10 av 15 artikler, side 1 av 2