Informasjon fra Kolumbus om gjeldende smitteverntiltak i skoleskyssen

Skoleskyssen følger de til enhver tid gjeldende retningslinjene for smitteverntiltak, sist oppdatert av Folkehelseinstituttet den 28.06.21. For øyeblikket er kollektivtransporten og skoleskyssen på gult smittevernnivå.

Hva innebærer gult smittevernnivå på skoleskyss?

  • Fordørene i bussen er stengt. Det er ikke mulig å kjøpe billetter kontant. Billetter må kjøpes via Kolumbus app.
  • De reisende må bruke de bakre dørene og validatorene (billettmaskinene) ved de bakre dørene.
  • Setene nærmest sjåføren er avsperret og det er ikke mulig å gå frem til sjåfør. 
  • De reisende oppfordres til å benytte alle seter, unntatt seter hvor ryggen er mot kjøreretningen. Det er bedre at de reisende sitter skulder ved skulder, mot at de står ansikt mot ansikt.
  • Reisende som må stå, oppfordres til å spre seg så langt fra hverandre som mulig. Unngå å stå ansikt mot ansikt. 
  • Unngå å reise dersom du er syk.
  • Unngå trengsel

Se også Udir Informasjon om koronatiltak i skolen  og Folkehelseinstituttet Nettpublikasjon

Elever uten skyssrett ihht opplæringslova § 7-1, 7-2 og 7-3:


Inntil kollektivtrafikken igjen er på grønt nivå, hvor alle sitteplasser og ståplasser kan benyttes, henstiller vi til alle elever uten skyssrett om ikke å følge skolerutene. Elever uten skyssrett, oppfordrer vi enten til å sykle eller gå til skolen. Alternativt benytte andre bussruter enn skolerutene (SK ruter).

Til toppen