Lurer du på om du har rett til gratis skoleskyss?

Du kan ha rett til gratis skoleskyss om du bor i et område med et dårlig rutetilbud.

Ett av disse kriteriene må være oppfylt:

  • Du bor utenfor ungdomspass-sonen, og skoleveien er over seks kilometer.
  • Du er over 22 år, og skoleveien er over seks kilometer.
  • Du må benytte båt til skole.

Du må søke om å få gratis skoleskyss. Du må søke via Min Skyss.

Har du hatt ordinær skoleskyss i inneværende skoleår, må du søke på nytt til neste skoleår. 
Du må ta vare på skolekortet selv om du bytter skole eller skal begynne på videregående.  

Skoleskyss for elever i videregående skoler

Ofte stilte spørsmål om skoleskyss

Vestland

Du som bor i Vestland fylke, søker om gratis skoleskyss via nettsidene til Skyss. Dette gjelder kun ved reiser frem og tilbake til skolen.  

Er det behov for kort med mer fleksibilitet, det vil si turer i helger og skoleferier, anbefales det å kjøpe ungdomskort hos Skyss

Kontaktperson ved spørsmål: Mirka Hauerbach

E-post mirka.hauerbach@skole.rogfk.no