Informasjon til deg som har søkt drama

Kjære primærsøker!

Først vil vi takke for at du har søkt på MDD Drama på Skeisvang!

Primærsøkere til MDD drama vil få tilbud om å gjennomføre en ferdighetsprøve. Dato blir torsdag 25.mai eller fredag 26.mai. Oppmøte er ved skolens Black box kl 09:00. Mer informasjon blir sendt til elevene det gjelder via sms.

Ferdighetsprøvene skjer ved fysisk oppmøte. 

Fylket har innført en poengordning for ferdighetsprøvene som innebærer at du kan oppnå 0, 7 eller 15 tilleggspoeng for din prestasjon. Dans og drama kan gi ut poeng til max 15 elever totalt. 

På drama skal kandidaten øve inn og regissere en monolog. På ferdighetsprøven skal eleven fremføre monologen, og så får man noen spørsmål etterpå.

I 2023 kan du velge mellom to ulike monologer - enten Kyssemonologen (PDF, 160 kB) eller Bildet (PDF, 163 kB). Du kan og få litt hjelp til forberedelsene ved å lese Huskeliste når du jobber med monologen din (PDF, 80 kB)

Det er viktig at du forbereder deg godt før ferdighetsprøven. Lykke til, vi ser frem til å høre fra deg.

Har du spørsmål? Send mail til: hanne.c.gilje.birkeland@skole.rogfk.no