Påmelding til foreldremøte Vg1 stud spes klasse 1sta, 1stc og 1std 24.01.23

Vi vil invitere til foreldremøte for foresatte med elever i klassene 1STA, 1STC og 1STD tirsdag 24. januar.

Vg1-elevene på studiespesialisering står overfor et viktig valg av programområde for Vg2 og Vg3. I den forbindelse ønsker vi å informere dere som foresatte om programfagstilbudet ved skolen, hvordan valg av programfag foregår og hva elevene må tenke på i forbindelse med valget de nå skal gjøre.  Det vil også bli gitt informasjon om søkning til Vg2.

Fellesdelen av foreldremøtet starter kl. 18.00 i konsertsalen, hvor det vil bli gitt informasjon av generell karakter. Både før og etter fellesmøtet blir det anledning til å snakke med de lærerne elevene har nå.

For å få best mulig flyt i avviklingen av samtalene, benytter vi oss av et eget påmeldingssystem.  Dere melder dere på ved å skrive elevens navn på listen med de aktuelle lærerne dere ønsker samtale med (se eksempel på bildet nedenfor) 

Bilde som viser tabell som brukes til påmelding til fagsamtaler - Klikk for stort bilde

For at dette skal fungere, må vi be om følgende:

  • Respekter at samtalen maksimum kan være i 10 minutter
  • Det må være minimum 10 minutter mellom hver samtale
  • Vær nøye med å kontrollere at du ikke er oppført to steder samtidig
  • Ingen må fjerne andres navn på listen

Skriv dere opp på listen:

Påmelding til fagsamtaler klasse 1sta, 1stc og 1std

Påmeldingsfrist: fredag 20. januar 2023.  Foresatte som melder seg på etter fristen kan ikke være sikre på at faglærer har mulighet til å ha samtalen den kvelden.

Vi ber om forståelse hvis det skulle bli noe venting.
Elevene kan gjerne være med på møtet med faglærerne.

Skulle dere ikke ha anledning til å komme på møte denne datoen kan dere gjerne ta kontakt med kontaktlærer/faglærer på telefon eller epost.

Vel møtt!