Sosiologi og sosialantropologi

Sosiologi og sosialantropologi handler om å gi elevene samfunnsvitenskapelig innsikt i det moderne samfunnet og samfunnsutviklingen. Gjennom faget skal elevene utvikle forståelse for betydningen av sosiale og kulturelle prosesser for individet og for samfunnet. 

Hva handler faget om?

 • Faget er et bredt samfunnsfag som dekker over mange relevante temaer i samfunnet.
 • Faget handler om hvordan man kan forstå relasjonene mellom individer, grupper og samfunn.
 • Faget bruker ulike forklaringsmodeller for å forklare et samfunnsfenomen.
 • Faget ser på sammenhenger mellom enkeltmenneskers handlinger i sammenheng med omgivelsene og med samfunnet de er en del av.

Hvorfor velge sosiologi og sosialantropologi?

 • Områdene vi behandler er aktuelle i din hverdag.
 • Temaene vil engasjere deg og få deg til å tenke etter, for eksempel hvordan vi kan forklare kriminalitet, påvirkning fra mediene og hvorfor godene er fordelt slik de er.
 • Vi ser på hvordan samfunnet er bygget opp, hva som skjer og hvilke konsekvenser det kan få.

Hva lærer du?

Læreplanen i sosiologi og sosialantropologi tar opp temaer som:

 • Sosialisering: nærmere bestemt samfunnet og menneskene, sosiale avvik, sosiale system samt medier og kommunikasjon.
 • Kulturforståelse: nærmere bestemt kultur og kulturelle variasjoner, flerkulturelle samfunn og religioners rolle og funksjon.
 • Produksjon og arbeid: nærmere bestemt produksjon og utvikling i nasjonalt og globalt perspektiv, arbeidets betydning og arbeidslivs- og organisasjonsteorier.
 • Fordeling av goder:  nærmere bestemt fordeling av goder i Norge, sosial mobilitet og vi spør hva som er en rettferdig fordeling av godene.
 • Tenkemåter: nærmere bestemt forklaringsmodeller, metode og forsk selv
   

Ofte stilte spørsmål om sosiologi og sosialantropologi