Psykologi 1 og 2

Psykologi er faget om menneskers atferd og mentale prosesser. Faget passer godt for deg som er interessert i hvordan du selv og andre mennesker tenker og hvorfor vi mennesker oppfører oss slik vi gjør. Det vil gi deg mye kunnskap om hvordan det er å være et menneske i ulike situasjoner i livet.

Hvorfor velge psykologi?

 • Du vil få en bedre evne til å forstå deg selv og dine medmennesker
 • Du lærer mer om hvordan du lærer best mulig, og denne kunnskapen kan du overføre til andre fag
 • Varierte arbeidsmetoder
 • Du vil blir mer nysgjerrig på livet og det som foregår rundt deg. Hvorfor er jeg som jeg er - og du som du er?

Hvilke kunnskaper vil du få?

 • Kunnskap om menneskers utvikling fra fødsel til død
 • Kunnskap om ulike sider ved hvordan mennesker lærer
 • Kunnskap om hva som påvirker vår psykiske helse
 • Kunnskap om ulike psykiske lidelser og hvordan disse kan behandles og forebygges
 • Kunnskap om hvordan individet fungerer sammen med andre mennesker (grupper, roller, ledelse, konflikter)
 • Kunnskap om hvordan mennesker kommuniserer
 • Kunnskap om hvordan hjernen og ulike deler av kroppen påvirker oss
 • Kunnskap om forskning, psykologiens bruksområder og ulike retninger i faget

Hva vil faget kreve av deg?

 • At du ønsker å ta til deg ny kunnskap
 • At du jobber jevnt med faget
 • At du er aktiv i din egen læring og reflekterer rundt deg selv
 • At du deltar i diskusjoner

Eksamen

 • Vg2: Muntlig eksamen
 • Vg3: Muntlig eller skriftlig eksamen