Informasjon til deg som har søkt musikk

Først vil vi takke for at du har søkt musikk på Skeisvang! 

Fylket har innført en poengordning for ferdighetsprøvene som innebærer at du kan oppnå 0, 7 eller 15 tilleggspoeng for din prestasjon. Det kan også tas hensyn til ønsket instrumentfordeling ved tildeling av poeng.

Det er viktig at du forbereder deg godt før opptaksprøven. Mange musikksøkere lurer på hva de skal presentere på sitt instrument/sin stemme. Vi er interessert i å se hvor langt du er kommet i din utvikling på instrumentet. Derfor bør du velge stoff som viser tekniske ferdigheter som du behersker. Samtidig er vi opptatt av i hvilken grad du klarer å formidle musikken du spiller. Slikt sett er det viktig at du ikke velger så teknisk vanskelig materiale at du ikke klarer å musisere overbevisende.

Det vil bli gjennomført en samtale med hver enkelt søker på ferdighetsprøven, hvor vi ønsker å vite om din bakgrunn og motivasjon.

Alle som har musikk som førstevalg må registrere seg uansett om de ønsker ferdighetsprøve eller ei.

Trykk her for å registrere deg

På denne siden fører du opp hva du vil ha som fordypningsinstrument og, dersom du velger piano eller sang som fordypningsinstrument , hvilket bruksintrument du ønsker. Her får du også anledning til å melde deg på opptaksprøve og velge hvilke dager du kan møte. Fyll ellers ut spørsmålene så nøyaktig som mulig. Når alle har registrert seg, vil de som har meldt seg til opptaksprøve få tildelt sin møtetid og få informasjon om dette på SMS.

Lykke til!

Mvh
Erling Brathole, avdelingsleder på musikk

(søkere vil også bli kontaktet med SMS med link til denne informasjonen)