Matematikk 1T eller matematikk 1P?

Fellesfaget matematikk i Vg1 har to ulike læreplaner, 1T og 1P. Læreplan 1T er mer teoretisk orientert enn læreplan 1P, som er mer praktisk orientert. Begge variantene gir (sammen med 2P/2T eller mer matematikk) generell studiekompetanse.

Elev som skriver et regnestykke på en tavle - Klikk for stort bildeDe to læreplanene er så ulike at dere får undervisning i ulike grupper helt fra starten av skoleåret. Du som blir elev i Vg1 ved Skeisvang vgs, må derfor tenke gjennom dette på forhånd og melde tilbake til skolen hvilken variant du velger, eller at du er usikker. Merk at dette gjelder både utdanningsprogram for studiespesialisering og utdanningsprogram for musikk, dans og drama.

Som grunnlag for valget må du være oppmerksom på følgende vedrørende matematikk i studiespesialiserende utdanningsprogram:

Dersom du ikke ønsker mer matematikk enn det som er obligatorisk, tar du 1P/2P eller 1T/2P (5+3 uketimer i Vg1/Vg2). Det kan da være naturlig å velge 1P, siden 1T regnes som mer krevende. Men du kan også velge 1T ut fra at du liker (teoretisk) matematikk og føler at du har mestret faget godt i grunnskolen.

Ønsker du mer matematikk enn det obligatoriske, har du i Vg2 valget mellom programfagene matematikk R1 (realfaglig matematikk) og matematikk S1 (samfunnsfaglig matematikk).

Begge fagene har 5 uketimer og kan bygges videre på i Vg3 med 5 uketimer i R2/S2. Hvis du ønsker R1, bør du ha tatt 1T. Du kan velge S1 med bakgrunn fra enten 1T eller 1P, men vi mener at 1T gir det beste grunnlaget også for dette programfaget, og anbefaler derfor 1T for alle som ønsker å ta programfag i matematikk i Vg2 og Vg3.

 

Skjematisk oversikt – studiespesialiserende utdanningsprogram:
Vg1 Vg2 Vg3 Kommentar
1T/1P 2P Hvis du tar 1P i Vg1, er det naturlig å fortsette med 2P.
1T/(1P) R1 R2 Du frarådes sterkt å ta R1 dersom du har 1P i Vg1
1T/(1P) S1 S2 Du frarådes å ta S1 dersom du har 1P i Vg1

For deg som melder tilbake på forhånd at du er usikker på valg av 1P eller 1T, har vi følgende opplegg:

Du går i en gruppe for 1T, og får en ”testperiode” her på ca 4 uker. Da kommer den første ordinære prøven i det stoffet som er gjennomgått. Ut fra erfaringene du gjør i oppstarten og eventuelt etter råd fra faglærer og/eller andre, velger du så om du vil fortsette med 1T eller gå over til 1P. Dette valget må da gjelde for hele skoleåret.