Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Dersom du opplever problemer knyttet til opplæring i videregående skole eller i lærebedrift kan du ta kontakt med oss. Det kan være vansker som har oppstått på skolen eller i bedriften, eller på andre områder i livet. Vi har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Hos oss arbeider pedagoger og psykologer.

Les mer om Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og ta kontakt

LingDys Pluss

Fra høsten 23 må elever som skal ha lisens på LingDys pluss søke på nytt via NAV. Lisenser som tidligere er tildelt via fylkeskommunen vil slutte å virke. Fordelen er at eleven da vil få en lisens som virker også etter endt videregående, samt at NAV-versjonen av LingDys Pluss inneholder enda flere funksjoner. 

 Søknad om LingDys pluss via NAV