Rettslære 1 og 2

Kort beskrivelse av faget:

 • Faget er et samfunnsfag som står godt alene, men som også passer godt med både samfunnsfag, språkfag og realfag.
 • Faget handler om hvilke rettigheter og plikter vi har, og hvordan samfunnet vårt reagerer på brudd på ulike lover og regler.
 • Faget bidrar til at elevene kan se en sak fra flere sider og komme med relevante argument – noe som er en kompetanse elevene vil få bruk for i arbeidslivet og videre utdanning.

Hvorfor velge Rettslære?

  

 • Fordi det er et fag som er ulikt andre fag på skolen. Rettslære er en blanding av både samfunnsfag, språkfag og realfag.
 • Fordi det er et fag du har behov for i din egen hverdag, både nå og senere.
 • Fordi kriminalitet og lovbrudd interesserer og engasjerer de aller fleste av oss.
 • Fordi hjelpemidler er tillatt på vurderinger, og vurderingene er praktiske «caser»/et lovbrudd som skal løses.

 

 

Hva lærer du?

Eksempler på problemstillinger i Rettslære er:

 • Må en niåring som knuser et vindu erstatte skaden med sine egne penger?
 • Kan foreldrene bestemme over hva en 16- eller 17-åring gjøre med sine egne penger?
 • Kan man straffes for tyveri dersom man gjemmer en medelevs Mac?
 • Kan arbeidsavtaler være muntlige? Og har man rett til pause på jobben?
 • Hva kan du kreve av selger dersom varen du kjøper har mangler?
 • Kan du klage på standpunktkarakteren din i rettslære?
 • Hva er sensitive personopplysninger?

Tidligere elever om faget

 • ”Det kjekkeste er kanskje at hele familien deltar i diskusjonen rundt middagsbordet hjemme, når jeg tar opp en sak fra rettslæretimen”
 • ”Et fag som virkelig interesserer meg og som jeg vet at jeg får bruk for”.
 • “Veldig kjekt med alle diskusjonene i timene”
 • “Jeg skal studere Juss og føler jeg får litt mer peiling på hva som venter meg”.
   

Ofte stilte spørsmål om rettslære