Politikk og menneskerettigheter

Politikk og menneskerettigheter er delt inn i norsk og internasjonal politikk, samt menneskerettigheter. Vi forsøker å få bedre forståelse for hvordan politiske prosesser foregår og hvordan politikk og menneskerettigheter påvirker verden, land, institusjoner, kulturer, grupper og enkeltindivider

 

Aktuelle problemstillinger

 • Hva er et godt samfunn?
 • Hvordan går det med verdensutviklingen/brudd på menneskerettighetene? Hvorfor går det slik? Hva kan konsekvensene bli?
 • Lever vi i en farlig verden? Har vi det bedre eller verre enn før?
 • Hvilke politiske utfordringer vil kunne få konsekvenser for kommende generasjoner (for deg)?
 • Hvem har makt i samfunnet og verden? Hvorfor har de makt? Hvilke konsekvenser får deres makt?
 • Hvorfor er fordelingen av goder og byrder i samfunnet slik den er? Hva blir konsekvensene?
 • Kan vi samarbeide om å lage et bedre samfunn og en bedre verden, eller er verden et sted hvor «den sterkeste sin rett» gjør seg gjeldende?

Læreplanen i Politikk og menneskerettigheter inneholder følgende hovedområder:

 1. Politiske prosesser og institusjoner

 • Hvem bestemmer? Hvordan blir beslutninger fattet i politiske institusjoner, som for eksempel på Stortinget?
 • Hvordan påvirker organisasjoner, medier, aksjoner og valg politiske beslutninger?
 • Hvilke politiske verdier og holdninger preger det politiske bildet?
 1. Demokrati og medborgerskap
 • Kjennetegn og utfordringer for demokratiet
 1. Internasjonale politiske systemer og aktører
 • Internasjonale avtaler og viktige internasjonale aktører
 • Makt og maktbruk
 • Medienes innflytelse i internasjonal politikk
 1. Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter
 • Problemstillinger knyttet til fred, sikkerhet og miljø
 1. Menneskerettighetenes verdigrunnlag
 • Utviklingen av menneskerettighetene
 • Viktige erklæringer og konvensjoner i internasjonal politikk
 1. Menneskerettighetene i politisk praksis
 • Analysere årsaker til brudd på menneskerettighetene og viktige tiltak som kan forhindre brudd på menneskerettigheter

Hvorfor velge politikk og menneskerettigheter?

For å utvikle seg som menneske, positivt og varig. Uansett hvilket faglig nivå elevene når, vil læringen være vellykket hvis elevene: 

 • Får kunnskap om seg selv, andre og verden
 • Utvikler interesse for samfunnsspørsmål
 • Får kunnskap om kritisk refleksjon/tenkning. Hva er «sant»?
 • Får kunnskap om egne læringsprosesser/etablerer gode arbeidsvaner og god studieteknikk
 • Utvikler ferdigheter til å skrive gode avhandlinger. Faget danner et godt grunnlag for videre samfunnsvitenskapelige studier
   

Ofte stilte spørsmål om politikk og menneskerettigheter