Økonomistyring

Faget økonomistyring har hovedfokus på hvordan næringslivet i Norge fungerer, der en fører regnskap, vurderer produktkalkyler, budsjetterer, planlegger de ulike styringsredskapene i en bedrift. I tillegg handler faget om regnskapsanalyser og etikk og miljø.

Økonomistyring er et programfag i faggruppen næringslivsøkonomi. Det undervises 5 timer per uke og kan velges som programfag i Vg2 eller Vg3. 

Fagets innhold:

Økonomistyring blir presentert på en måte der en kommer med fakta, eksempler, kommentarer og øvingsoppgaver.
Sentrale tema i faget er: Bedrift og samfunn, økonomisk styring, menneskene i bedriften og etiske dilemma en bedrift må forholde seg til.

Det vi bruker mest tid på i faget er å føre og avslutte regnskap, beregne og analysere tall, sette opp kalkyler, budsjetter og foreta budsjettkontroll. Det handler også om å lære å sette opp et regnskap etter gjeldende regelverk. Her bruker vi mye PC.

Hva sier elevene om faget?

«Er du en person som liker et fag der du liker systemer og å utfordre deg selv?» Ja da er økonomistyring et fag du vil trives i.

Hva kan man bli?

Faget danner et godt grunnlag for videre studier innen økonomi og markedsføring. Dette kan kvalifisere til arbeid som økonom, økonomi og regnskap, finans og ledelse og mange andre yrker.  Økonomistyring kan godt kombineres med markedsføring og ledelse, det gir en fin balanse til videre studier ved høgskoler og universiteter; for eksempel BI, Norges Handelshøgskole eller Høgskolen på Vestlandet blant annet.