Markedsføring og ledelse 1 og 2

Faget markedsføring og ledelse har hovedfokus på markedsføring, men som navnet tilsier berører vi også organisasjon og ledelse. Det er et spennende fag som favner vidt, og uansett hva du gjør senere i livet, vil du helt sikkert få bruk for noe av det du lærer.

Fagets innhold

Markedsføring handler om å spre et budskap og gjennomføre aktiviteter som både vekker opp og dekker våre behov. De som driver med markedsføring er hovedsakelig organisasjoner og bedrifter som har som mål å tjene penger på virksomheten sin, men også andre aktører som bloggere, musikere, fotballspillere/idrettsstjerner og kjendiser driver markedsføring/profilering både av seg selv og sine sponsorer. Disse aktørene benytter blant annet sosiale medier for å spre sitt budskap.

Ideelle organisasjoner bruker markedsføring for å formidle politiske budskap eller påvirke holdninger og verdier. Uansett hva som er bedriftene og organisasjonenes mål, så er disse vanskeligere å nå uten markedsføring.

Sentrale tema i faget:

  • Psykologi og kjøpsatferd på forbrukermarkedet og inndeling i målgrupper.
  • Situasjonsanalyse og markedsinformasjon.
  • Hvordan få målgruppen til å velge mitt produkt?
  • Bruk av konkurransemidlene produkt, pris, plass, påvirkning og personale.
  • Organisasjoners samfunnsansvar og betydningen av et godt omdømme.
  • Bygge opp en organisasjon, og utvikle en organisasjons bedriftskultur.

 

Ofte stilte spørsmål om markedsføring og ledelse 1 og 2