Historie og filosofi 1 og 2

Historie og filosofi passer godt for deg som er interessert i sammenhengen mellom det du lærer på skolen og livet ditt. Faget vil lære deg ferdigheter og kunnskap som er nyttig og spennende i den videre utdanningen din og i de andre skolefagene dine. Historie og filosofi er et fag som er relevant både for de som er opptatt av realfag, samfunnsfag og språkfag.

Faget er opptatt av at du skal bli bedre kjent med hvordan tanker og ideer har formet verden slik vi kjenner den i dag. Her vil du lære om hvordan vi og verden er og blir formet av menneskets tenkning via

  • politikk og ideologier
  • økonomi og samfunn
  • vitenskap og teknologi
  • religion og mytologi

  

Hvorfor velge Historie og filosofi

  • Det er et kjekt og nyttig fag som vil gi deg innsikt i viktige sammenhenger i livet og verden
  • Fordi du mener det er bedre å være bevisst og tenke selv enn å følge med strømmen
  • Fordi det er behov i samfunnet for folk som kan tenke selv, se sammenhenger og være kritiske
  • Fordi folks måte å tenke på former verden, og fordi den verden du forholder deg til, former tenkemåten din
  • Fordi det er et fag som gir deg mulighet til å se og påvirke de tanke- eller verdisystemer som former verden rundt deg
  • Det er et fag der du ikke trenger å pugge deg til svarene

Arbeidsmåter og vurdering:

I faget vil du jobbe med mange og varierte arbeidsmåter fra fine klasseromsdiskusjoner, filmer, gruppearbeid, kafégrupper og en og annen quiz.

I Historie og filosofi 1, kan du bli trukket ut til en muntlig eksamen. Standpunktvurderingen i faget vil derimot være basert på både skriftlige og muntlige vurderingssituasjoner som tar utgangspunkt i at du skal få vist det du kan i faget.  

I Historie og filosofi 2 kan du bli trukket ut i enten en skriftlig eller muntlig eksamen. Standpunktkarakteren vil derfor være basert både på muntlige og skriftlige vurderingssituasjoner. 

 

Læreplanen i Historie og filosofi tar opp temaer som:
 

Historie og filosofi 1

Historie og filosofi 2

​​​​​​​