Engelsk 1 og 2

«Språkrådet har gått gjennom pensumlistene for første året i en rekke studieprogrammer på bachelornivå ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Bergen. I fag som for eksempel psykologi, biovitenskap, informatikk, geologi og filosofi er nesten 100 % av pensum på engelsk. Om man ser bort fra ex.fac.-litteraturen, skjer altså praktisk talt all lesing av fagstoff på fremmedspråket det første året for disse fagene» Språkrådet.no, 2017

Hvorfor er det lurt å velge Engelsk programfag?

Engelsk er i dag et globalt språk som brukes over hele verden – i næringslivet, teknologiutvikling, akademia, underholdningsbransjen, turistbransjen, og så videre, og så videre. Uansett hva man vil satse på i fremtiden, kommer man ikke langt uten engelsk.

Alle som vil studere videre etter videregående må mestre engelsk på et nokså høyt nivå, uansett hvor eller hva de vil studere. Det er ikke lenger bare de som skal studere i utlandet som må mestre språket – i økende grad er det engelsk som er undervisningsspråket også i Norge.

I dag er det slik at de som tar studiespesialiserende er ferdig med engelskfaget etter Vg1. Men for de elevene som vil videreutvikle sin kompetanse i engelsk, og i tillegg fordype seg i spennende samfunnsfaglige emner, har vi heldigvis muligheten til å tilby engelsk programfag til både Vg2 og Vg3. Vil du ha mer informasjon om fellesfaget engelsk på Vg1 finner du læreplanen her

Hva lærer man i Engelsk 1 og 2?

Engelskfagene på Vg2 og Vg3 er i endring. I de siste 14 årene har vi kunnet tilby fagene Internasjonal Engelsk, Samfunnsfaglig Engelsk, og Engelskspråklig Kultur og Litteratur. Fra og med neste år gjøres disse fagene om til Engelsk 1 og Engelsk 2. Her videreføres mange av de gode tingene fra de gamle fagene, i to nye pakker.

Engelsk 1

I faget Engelsk 1 skal vi fokusere vi på den moderne, globaliserte verden, og rollen engelskspråket spiller. Vi skal jobbe med det som rører seg av aktuelle debattema i den engelskspråklige verden, for eksempel debattene rundt sosiale medier og forskjellige globale utfordringer. Engelsk 1 blir gjeldende for Vg2 fra 1. august, 2021.

Engelsk 2

I faget Engelsk 2 skal vi fokusere på historie, kultur og politikk i den engelskspråklige verden. Vi skal jobbe med aktuelle tema i for eksempel amerikansk og britisk politikk, og med det som til enhver tid finnes av aktuelle samfunnsfaglige tema i engelskspråklige land. Engelsk 2 blir gjeldende fra 1. august 2022.

Parallelt med de faglige emnene er det i begge fag et kontinuerlig fokus på å hjelpe elevene til å videreutvikle sin språkkompetanse, både muntlig og skriftlig, og forberede elevene på studier der engelskkompetanse og kompetanse innen tekststrukturering, kildekritikk, og selvstendig tenkning er viktig.

Hjertelig velkommen til engelsk programfag!