Programfag matematikk R og S

Matematikk R1 og R2

R1 og R2 er realfagsmatematikk-fagene på Vg2 og Vg3. Begge fagene har 5 timer pr uke. For å ta R1 må du ha tatt 1T, mens R2 bygger på R1. R-matematikk kan velges innenfor programområde for realfag eller som valgfritt programfag på språk, samfunnsfag og økonomi.

Arbeid med R-matematikk gir en innføring i logisk og analytisk tankegang med vekt på matematisk argumentasjon og framstillingsform, samtidig som elevene gjennom anvendelse får trening i sentrale metoder.

R1 sammen med R2 danner grunnlaget for ingeniørstudier og mange realfagsstudier på universitetsnivå. R1, og eventuelt R2, kan også være aktuelt for elever som vil studere økonomi. Sjekk om studiet du ønsker har spesielle opptakskrav i forhold til matematikk.

For mer detaljert informasjon kan du sjekke læreplanen for R-matematikk

Kompetansemål R-matematikk

Matematikk S1 og S2

Matematikk S1 og S2 har 5 uketimer. Fagstoffet i S1 bygger på 1P, men de fleste som velger S1 har 1T. S2 krever at du har hatt S1. Matematikk for samfunnsfag kan velges innenfor programområde for realfag eller som valgfritt programfag på språk, samfunnsfag og økonomi.

Sentrale tema i S1 og S2 er algebra, funksjoner og sannsynlighet. I tillegg lærer du statistikk og hypotesetesting i S2. Arbeid i S-matematikk gir øvelse i modellering. Det skal gi elevene anledning til å uttrykke praktiske problemer og fenomener fra virkeligheten i et matematisk formelspråk og deretter behandle dem ved hjelp av matematiske metoder.

S1 sammen med S2 gir deg samme mulighet for søkning på videre studier som R1. Sjekk om studiet du ønsker har spesielle opptakskrav i forhold til matematikk.

For mer detaljert informasjon om S- matematikk kan du sjekke læreplanen

Kompetansemål S-matematikk

Bør jeg velge R1/R2 eller S1/S2?

Programfaget Matematikk S1 og S2 gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen en rekke sentrale samfunnsområder. Ferdighetene som eleven utvikler vil gi eleven en nøkkel til å forstå og analysere viktige samfunnsproblemer. For elever som velger økonomiske fag fra programområdet for Språk, samfunnsfag og økonomi, vil S-matematikk kunne være et naturlig og supplerende fag å velge i tillegg.

For videre studier innen blant annet medisin, realfag og ingeniørutdanning forutsettes minst et programfag i matematikk (R eller S). YoU-rådgiver Randi kan gi nærmere informasjon om hvilke studier som krever kun R1 (alternativt S1+S2) eller R1 + R2. Du kan og finne mer informasjon om studier som har spesielle opptakskrav på sidene til Samordna opptak.

S1, S2 og R1 gir 0,5 realfagspoeng hver, mens R2 gir 1 realfagspoeng