Ferdighetsprøve

Fra våren 2007 ble det innført en ny inntaksordning knyttet til utdanningsprogram for musikk, dans og drama. Etter evaluering vedtok opplæringsutvalget endringer i ordningen gjeldende fra inntaket våren 2009.

Ordningen innebærer at flere søkere skal kunne få tilleggspoeng etter å ha gjennomført en ferdighetsprøve. Ferdighetsprøven er et frivillig tilbud til alle primærsøkere. Prøvene avholdes innenfor valgt fordypning/disiplin. Musikere spiller eller synger, dansere viser dans, dramaelever fremfører en monolog. Skolene vil kunne gi elever som tar ferdighetsprøve 0, 7 eller 15 tilleggspoeng etter kriteriene som er lagt ved denne informasjonen. Det kan også tas hensyn til ønsket instrumentfordeling ved tildeling av poeng.


Antallet søkere som kan få tilleggspoeng er begrenset til 50% av kapasitet innenfor hvert programområde. Skolene vil sende ut mer utfyllende informasjon om ferdighetsprøvene til sine primærsøkere i mars/april.


Kriterier for prioritering av søkere ved gjennomføring av ferdighetsprøve musikk, dans og drama i Rogaland Fylkeskommune:

Kriterier for tilleggspoeng