Skeisvang videregående skole

Skeisvang videregående skole kan føre sin historie helt tilbake til 1. mars 1880, da Haugesund kommunale middelskole ble etablert.

Fasade Skeisvang vgs - Klikk for stort bilde

 

Skolen var de lokale myndighetenes svar på det stadig økende kravet om høyere utdanning i byen utover den daværende almueskolen og borgerskolen. Det første året holdt skolen til i lokalene til byens borgerskole, men allerede i 1881 flyttet skolen inn i et nytt bygg ved Byparken omtrent der Havnaberg Eldresenter ligger i dag.

Skolen har endret navn flere ganger. I 1914 ble skolen Haugesunds første gymnasium, og navnet ble da endret til Haugesund kommunale høiere almenskole. Dette navnet ble beholdt fram til 1965, da skolen fikk navnet Haugesund Gymnas. Denne navneendringen hadde sammenheng med at skolen gikk over til å bli et rent gymnas. Som et resultat av omleggingen av den videregående utdanningen på 1970-tallet fikk skolen i 1977 sitt nåværende navn, Skeisvang videregående skole.

Skolen flyttet fra Havnaberg til nye lokaler ved Skeisvatnet i 1961, og har siden den gang blitt utvidet flere ganger. Skolen var en av de første i landet som opprettet musikklinje på slutten av 1970-tallet, og musikklinjefløyen, med egen musikksal og spesialrom for musikk, kom i 1993. I senere tid har Skeisvang også fått studieretninger for dans og drama. Fra 2004 har undervisningen i dans og kroppsøving funnet sted i den nye Djervhallen like ved skolen, og i 2007 fikk skolen sitt eget teaterhus (Black Box) med ekstra dansesal.

Navneendringer

Haugesund kommunale middelskole (fra 1880)
Haugesund kommunale høiere almenskole (fra 1913)
Haugesund kommunale høgre almennskole
Haugesund kommunale høgre allmennskole
Haugesund Gymnas (fra 1965)
Skeisvang videregående skole (fra 1977)