Rådgivere

Hvem skal jeg snakke med?

Sosialrådgivers oppgaver

  • Har samtaler med elver som trenger støtte og omsorg når det trengs. 
  • Hjelper elever som har utfordringer med trivsel, fag eller sosiale utfordringer 
  • Hjelper elever som har psykiske vansker eller sykdommer som krever tilpasning  på skolen.
  • Hjelper til med tilrettelegging i samarbeid mellom elev og lærere for elever som har ulike utfordringer i skolehverdagen. 
  • Har samarbeid med PPT, BUP og andre instanser om elever som trenger tilrettelegging. Henviser til PPT og andre instanser når det er nødvendig.  

Vi er alle underlagt taushetsplikten. Du skal derfor føle deg trygg når tar opp ulike tema med oss. Det er du selv som bestemmer, i samråd med oss, hvilke andre samarbeidsparter vi må/skal kontakte for å skaffe riktig hjelp til deg.

Ta kontakt med din rådgiver hvis du vil avtale tid for samtale.