Helsesykepleier

Helsesykepleier Anlaug Rasmussen - Klikk for stort bilde

Skolehelsetjenesten gir deg råd og veiledning om det som har med helse å gjøre. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. Helsesykepleier finner du ved siden av kontoret til IKT.

 

Drop-in eller etter avtale. Ta kontakt på teams, tlf. 90 21 24 78 eller på e-post anlaug.rasmussen@haugesund.kommune.no

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post.

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.

  • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10%.
  • Tilbudet er gratis.
  • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten.

Du kan for eksempel snakke med oss om

  • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner
  • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager
  • søvnvansker, ernæring
  • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter
  • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker
  • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt
  • rusmidler, røyk/snus

Vi tar graviditetstester, klamydiatester og kan skrive ut resept på eksempelvis p-piller og p-stav.

Husk at ingen spørsmål er dumme, og alle råd er gratis!

Lenker