Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Ved hver videregående skole skal det være et SMU hvor elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen er representerte.

SMU skal være satt sammen slik at representantene fra elevene får flertall. Skolemiljøutvalget har møter to ganger pr. halvår.

SMU 2019/2020:

Celina Hagen, 3STC 

Mats Mølstre, 3STB 

Live Karlsen, 2DDA 

Edith Hundsnes, 1STC 

Hedda Moe Skattkjær, 2MUA 

Jakob Johan Enerstvedt, 3STD 

Halvard Svingeseth, lærerrepresentant

Mona Wold Jøsang, administrasjonsleder

Kari Handeland, rektor