Elevråd

  • Representerer elevenes syn
  • Har dialog med administrasjonen og rektor
  • En representant for hver klasse velges i begynnelsen av skoleåret
  • Møtes annenhver uke
  • Velger selv leder, nestleder og styre

Skoleåret 2020/2021:

Leder: Guro Kallevik Leite, 2STF 
Nestleder: Eivind Leirvik Tornli, 1STC
Sekretær: Elisabeth Næsse, 2MUA

Styremedlemmer:

Andreas Aukland, 2STD 

Hedda Moe Skattkjær, 3MUA 

Mathilde Sigurdsen, 3STB