Muntlig eksamen

I løpet av skolegangen skal alle ha en eller flere muntlige eksamener. Som elev blir du automatisk oppmeldt.

Ønsker du å melde deg opp som privatist gjøres dette på privatistweb.no

Ytterligere informasjon om eksamen finner du på Itslearning.

Artikkelliste