Medie og informasjonskunnskap 1 og 2

Medie- og informasjonskunnskap handler om å forstå mediesamfunnet. Det innebærer å forstå seg selv i mediesamfunnet, både som skapende individ og som bruker av medium. Gjennom å avdekke hvordan mediefortellinger er bygget opp, skal elevene forstå mer av den rollen media spiller i samfunnet og i deres eget liv. Medie- og informasjonskunnskap skal styrke forståelsen av sammenhengen mellom ytringsfrihet, frie medium og fungerende demokrati. 

Medie- og informasjonskunnskap 1

Medie- og informasjonskunnskap 1 (MIK1) er et fag med emner fra flere forskjellige medieyrker. Vi har derfor praktisk arbeid med journalistikk, kommunikasjon, reklame, fotografi og film. I noen medieyrker jobber en med teori og forskning, så MIK1 inneholder også emner fra faget medievitenskap der vi diskuterer aktuelle problemstillinger.

Læreplanen i Medie- og informasjonskunnskap inneholder tre hovedområder:

Medium, individ og samfunn

Du lærer om

  • Kommunikasjon. Hva som kjennetegner god kommunikasjon og hva som kan hindre slik kommunikasjon
  • Påvirkning. Hvordan ulike medier kan påvirke identiteten vår og hvordan vi oppfatter verden rundt oss.
  • Mediebruk. Hva bestemmer hvilke medier vi bruker? Hva er følgene av at mange utvikler egne medieprodukter? Hvordan kan statistikk brukes og misbrukes av mediene? Hvilke medietilbud finnes for minoritetene?

Uttrykksformer

Du lærer å

  • Bruke ulike digitale verktøy for å lage egne medieprodukter (filme, fotografere, redigere)
  • Lage journalistiske produkter (med tekst, foto og film)
  •  Kjenne igjen typiske trekk ved journalistikk, reklame, propaganda, informasjon og underholdning
  • Forstå hvordan internett er bygget opp
  • Vurdere hvilke kilder du kan stole på

Medieutvikling

Du lærer om

  • Mediene i Norge. Hvordan har de utviklet seg og hvem eier mediene? Hva er norsk mediepolitikk?
  • Presse og demokrati. Hvilke oppgaver har pressen i demokratiet vårt? Hvordan er ytringsfrihet en forutsetning for frie medier og demokrati?

Ofte stilte spørsmål om medie og informasjonskunnskap 1