Skolerute 2023/2024

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedagar, sjå opplæringslova § 3-2

I skoleruta for 2023-2024 gjeld følgjande som forskrift og kan ikkje endrast:  Første skoledag for elevane, tidspunkt for haust- og vinterferie og to felles planleggingsdagar, ein i hausthalvåret og ein om våren.  

Elevene skal ha 190 skoledager. 

August 

Skolestart for elevene onsdag 16.  

12 

September 

 Torsdag 28. og fredag 29.  

19 

Oktober 

Høstferie uke 41 (09. - 13.)  

17 

November 

Elevfri tirsdag 14. (planleggingsdag) 

21 

Desember 

Siste skoledag for elevene før jul torsdag 21. 

15 

Januar 

Første skoledag for elevene etter jul onsdag 3. 

22 

Februar 

Elevfri torsdag 15. (planleggingsdag)  

Vinterferie 26.-29. 

16 

Mars 

Vinterferie uke 9 1.mars 

Påskeferie 25.-31.

15 

April 

Påskeferie 1.april

20 

Mai 

Offentlige høgtidsdager i mai: 

Onsdag 1.  

Torsdag 09. Kristi himmelfartsdag 

Fredag 10. Fri 

Fredag 17.

Mandag 20. 2. pinsedag 

 

18 

Juni 

Siste skoledag for elevene fredag 21. 

15 

 

Sum elevdager 

190 

 

Planleggingsdager for lærerne: 
Mandag 14. og tirsdag 15. august 2023
Torsdag 28. og fredag 29. september 2023
Tirsdag 14. november 2023
Torsdag 15. februar 2024