Skolerute 2022/2023

I skoleruta for 2022-2023 gjeld følgjande som forskrift og kan ikkje endrast: Første skoledag for elevane, tidspunkt for haust- og vinterferie og to felles planleggingsdagar, ein i hausthalvåret og ein om våren.

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedagar, sjå opplæringslova § 3-2.


Elevene skal ha 190 skoledager.

 

August

Skolestart for elevene onsd 17.

11

September

 

22

Oktober

Høstferie uke 41 (10. - 14.)

16

November

Elevfri tirsd. 15. (planleggingsdag)

21

Desember

Siste skoledag for elevene før jul onsd 21.

15

Januar

Første skoledag for elevene etter jul tirsd. 3.

21

Februar

Elevfri onsd. 15. (planleggingsdag)

Vinterferie 27.-28.02.

17

Mars

Vinterferie uke 9 (01.-03.03.)

20

April

Påskeferie 3.-10. april

14

Mai

Off. høytidsdager  mand. 1. og onsd. 17., torsd. 18., Fri fred. 19.

Mand. 29.

 

18

 

Juni

 

Siste skoledag for elevene onsd. 21.

 

17

 

Sum elevdager

 

 

190

 

 

Planleggingsdager for lærerne:

Mand. 15.08., tirsd. 16.08.

Mand. 2. januar

Tirsd. 15. nov. RFK

Onsd. 15. febr. RFK

Fred. 19. mai (to ettermidd./kveldsøkter)

Til toppen