Skolerute 2021/2022

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedagar, sjå opplæringslova § 3-2

I skoleruta for 2021-2022 gjeld følgjande som forskrift og kan ikkje endrast:  

Første skoledag for elevane, tidspunkt for haust- og vinterferie og to felles planleggingsdagar, ein i hausthalvåret og ein om våren.  

Elevene skal ha 190 skoledager. 

August

Skolestart for elevene mand 16.

12

September

 

22

Oktober

Høstferie uke 41 (11. - 15.)

16

November

Elevfri tirsd. 16. (planleggingsdag)

21

Desember

Siste skoledag for elevene før jul tirsd. 21.

15

Januar

Første skoledag for elevene etter jul mand. 3.

21

Februar

Elevfri torsd. 17. (planleggingsdag)

18

Mars

Vinterferie uke 9 (28.02.-04.03.)

19

April

Påskeferie 11.-18. april

15

Mai

Off. høgtidsdager  tirsd. 17., torsd. 26.

Fred. 27.Elevfri

 

19

 

Juni

 

Off. høgtidsdag mand. 6.

Siste skoledag for elevene fred. 17.

 

 

12

 

Sum elevdager

190

 

 

 

Planleggingsdager for lærerne:

Onsd. 11., torsd. 12. og fred. 13. aug.

Tirsd. 16. nov. RFK

Torsd. 17. febr. RFK

Fred. 27.05. planl. dag – to økter

Til toppen