Skolerute 2020/2021

Skolerute 2020/2021
Måned Spesielle hendelser Antall dager for elevene
August Skolestart for elevene mand 17. 11
September 22
Oktober Høstferie uke 41 (5. - 9.) 17
November Elevfri tirsd. 10. (planleggingsdag) 20
Desember Siste skoledag for elevene før jul fredag 18. 14
Januar Første skoledag for elevene etter jul mand. 4. 20
Februar Elevfri onsd. 10. (planleggingsdag) 19
Mars Vinterferie uke 9 (1.-5. mars.) Påskeferie 29.-31. 15
April Påskeferie 1., 2. og 5. 19
Mai Off. høgtidsdager torsd. 13., 17., og 24. Fri 14. 17
Juni Siste skoledag for elevene tirsd. 22. 16
SUM DAGER: 190
Til toppen