Skolerute 2019/2020

Skolerute 2019/2020
Skolerute 2019/2020
Måned Spesielle hendelser Antall dager for elevene
August Skolestart for elevene mand 19. 11
September 21
Oktober Høstferie uke 41 (7. - 11.) 18
November Elevfri tirsd. 12. (planleggingsdag) 20
Desember Siste skoledag for elevene før jul fred. 20. 15
Januar Første skoledag for elevene etter jul torsd. 2. jan. 22
Februar Elevfri onsd. 12. (planleggingsdag) Vinterferie uke 9 (24.-28. feb.) 14
Mars 22
April Påskeferie 6.-13. 16
Mai Off. høgtidsdager fred. 1. og torsd. 21. Elevfri fred. 22. 18
Juni Off. høgtidsdag man 1. Siste skoledag for elevene fred. 19. 14
SUM DAGER: 190
Til toppen