Velkommen tilbake til en gradvis gjenåpning av skolen!

Klikk for stort bilde 

Vi er glade for at skolen denne uka åpner igjen for noen elever. Det blir en gradvis gjenåpning av skolen, men mange fag fortsetter med hjemmeundervisning på Teams, slik at vi kan ivareta reglene for smittevern. Det er viktig at elevene på ST orienterer seg på it’s learning om de skal ha undervisning på skolen eller via nett. MDD-elevene får beskjed av kontaktlærer om når og hvor de skal være på skolen. Elevene må nå gå direkte til klasserommet og kan ikke oppholde seg i aulaen som før.

De tre viktigste smittevernreglene er:

1. Ikke kom på skolen hvis du er syk
2. God håndhygiene
3. Hold 1 meter avstand til andre elever og ansatte

Det blir gitt nødvendig opplæring i smittevernregler til alle elevene første time de er på skolen, men det er likevel viktig at elevene leser gjennom smittevernreglene før de kommer på skolen.

Det er såpe og papir tilgjengelig i klasserom som har vask, og i de andre klasserommene er håndsprit tilgjengelig. Håndsprit er også tilgjengelig på sentrale steder på skolen.

Det er laget forsterket renholdsplan for de arealene som er i bruk på skolen og vi vil følge de råd og anbefalinger som gjelder. Elevene må regne med å hjelpe til med å tørke av overflaten på pulten og på felles utstyr som brukes på øvingsrommene på MDD.

For å ivareta smittevernreglene er det ikke mulig at alle elevene er på skolen samtidig, og denne uka prioriteres gjennomføring av undervisning i praktiske fag, samt skriftlige vurderingssituasjoner. Elevene vil derfor ha undervisning både på skolen og digitalt i ukene fremover.

Vi oppfordrer alle som ikke må ta offentlig transport, til å velge andre transportmuligheter.

Haugesund, 11.05.20

Kari Handeland

Rektor

Til toppen