Vær en helt

Bor du innen 6 km fra skolen anbefaler Kolumbus at du sykler eller går til skolen for å unngå overfylte skolebusser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartet under viser hvilke ordinære bussruter man kan benytte for å komme seg til de fylkeskommunale videregående skolene i Haugesund.  

 

Til toppen