Unntak fra smittekarantene for elever og ansatte i videregående skole

Det er nye regler om unntak for smittekarantene fra 1. januar 2022

Ansatte må teste seg med antigen hurtigtest dag 3 og 7

Fra 1. januar er ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen unntatt smittekarantene i arbeidstiden. Unntaket gjelder ikke hvis den ansatte bor sammen med eller er tilsvarende nær en som er smittet.

Den ansatte er unntatt fra smittekarantene fra første dag, men må teste seg dag 3 og dag 7 etter nærkontakten med den smittede. Det holder å teste negativt med antigen hurtigtest.

Unntak for barn og unge under 18 år og elever i videregående opplæring over 18 år

Barn og unge under 18 år skal kun i smittekarantene dersom de bor sammen med eller er tilsvarende nær en som er smittet. Det er anbefalt at de tester seg dag 3 og 7. Dette unntaket ble innført 15. desember. Regjeringen har bestemt at dette unntaket også skal gjelde elever i videregående opplæring som har fylt 18. år.

Les mer i informasjon fra Statsforvalteren 

Til toppen