Smittevern

Aller viktigst er at du holder deg hjemme om du er syk, og har lav terskel for å teste deg for Covid-19.

Vi oppfordrer til fortsatt bruk av munnbind utenfor klasserommene, og i andre situasjoner der det kan være vanskelig å holde 1m avstand til elever en ikke møter i undervisningssituasjoner.

Les nøye gjennom smittevernveilederne for videregående skole.
Informasjon om munnbindbruk på skoleskyss finnes på Info elever på teams. 

Til toppen