Koronatiltak ved skolestart høsten 2021

Vi begynner høsten 2021 med skolen på grønt nivå i trafikklysmodellen.
Skoler kan følge grønt nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være gult tiltaksnivå. Gult tiltaksnivå skal ikke benyttes som forebyggende tiltak. Det er viktig at unge får være mest mulig på skolen.

På grønt nivå kan skolehverdagen gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. Det vil fremdeles være noen smitteverntiltak:

  • Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer.
  • Det er viktig å holde avstand der det er mulig.
  • Normalt renhold og god håndhygiene.
  • Unngå klemming og håndhilsing

Mer informasjon finnes på sidene til Utdanningsdirektoratet

Til toppen