INVITASJON TIL DIGITALT MØTE FOR RUSSEN

Fylkesordføreren inviterer all russ til digitalt den møte den  7. april kl. 15-16.  På møtet vil blant annet smittevernoverleger og politi delta,-  sammen med direktør for opplæring i Rogaland, leder for opplæringsutvalget og Fylkesordfører.

Møtet er åpent for all russ i hele Rogaland fylke, - og ansatte/ foreldre som vil følge møtet har også anledning til det.  Møtet strømmes via Teams-direktesending på følgende lenke: http://bit.ly/AllmoteRuss

Til toppen