Informasjon til foresatte om Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

For mer informasjon gå til nettsidene til Utdanningsdirektoratet:

  • informasjon til foreldre på bokmål
  • informasjon til foreldre på nynorsk
  • informasjon til foreldre på arabisk
  • informasjon til foreldre på dari
  • informasjon til foreldre på engelsk
  • informasjon til foreldre på nordsamisk
  • informasjon til foreldre på tigrinja