Informasjon om elevundersøkelsen 2020

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Informasjon til foresatte finnes på nettsiden til Utdanningsdirektoratet.

Informasjon til foresatte finnes på både bokmål og nynorsk.

Til toppen