Skolebyggene er stengt for ordinær undervisning

Info om skolehverdagen fremover: 

Klikk for stort bildeSkeisvang vgs er stengt fra og med 12.03.20 kl 13 og frem til etter påskeferien for å begrense smittespredning av koronavirus. Dette gjelder alle videregående skoler i Rogaland fylkeskommune. 

Vi har nå vært gjennom en uke med hjemmeundervisning og håper det går bra med deg i den uvirkelige situasjonen vi befinner oss i. Vi håper hverdagen fungerer og at du opplever at du lærer, selv om du nå arbeider digitalt og mye på egen hånd. 

Det er viktig at alle følger alternativ opplæring og forsøker å få til en så god og strukturert skolehverdag som mulig hjemmefra i ukene fremover. Lærerne på Skeisvang vgs vil gjøre sitt aller beste for å gi god undervisning og støtte deg i læringsarbeidet: 

Timeplanen: Følg på dagtid i utgangspunktet undervisningen som vist på timeplanen. Det er altså ikke anledning å gå på jobb i skoletiden. Du skal ikke ha avtaler med andre faglærere enn dem du står oppført med på timeplanen, med mindre du er ferdig med opplegget for timene. 

STARB: Vanlig starb utgår. Denne tiden kan være egnet til å skaffe seg frisk luft og til å avholde avtalte høringer/vurderingssituasjoner. I så fall blir du kontaktet av faglærer. 
 
It`s Learning: Forsøk å lage god struktur i dagen din. Dette bidrar til å holde motivasjonen oppe. En følelse av normalitet hindrer deg i å falle for langt bakpå, når du nå i stor grad har ansvar for å organisere dagen selv. Bruk læringsplattformen It´s Learning aktivt. Gå daglig inn på aktuelt fag og følg instruksjonene i planer og oppslag. Kryss av når du er ferdig med timens gjøremål, og lever oppgaver til avtalt tid. Se Info elever jevnlig for oppdatert informasjon. 

Teams: Lærerne har nå tatt i bruk Teams som et verktøy for å kommunisere med deg. Mange av dere bruker også Teams til å kommunisere med andre medelever, dette er knallbra! For å gjøre det enklere for en lærer å få tak i deg, forventer vi nå at du er pålogget TeamsAppen i skoletiden (mellom kl. 08:00 og kl. 15:00).  

Vurderingssituasjoner: I utgangspunktet går disse som avtalt og oppført på prøveoversikten i årsplanen, hvis ikke annet er avtalt med faglærer. Faglærer legger ut informasjon i faget på It`s Learning om hvordan vurderingssituasjonen blir gjennomført og hvordan vurderingen teller. Du må være forberedt på endringer i omfang og prøveform. Fag du skal ha standpunktkarakter i til våren blir prioritert. Dersom du ikke leverer oppgaver eller møter til avtalte vurderingssituasjoner, kan du få IV i faget. Det blir sendt ut varsel om dette i forkant.  
 
IKT: Det er opprettet et eget fag i It`s Learning for IKT-hjelp - "Brukerhjelp IKT". Du når oss også på Facebook: https://www.facebook.com/skeisvangikt/ 

Faglig støtte: Kontakt faglærer eller kontaktlærer dersom du har spørsmål. 
 
Vi oppfordrer alle til å vise og å ta ansvar: Fortsett med å vaske hender, vis hensyn når du hoster og hold avstand til andre. Det er ikke å anbefale å treffe klassekamerater innendørs. Følg oppdaterte retningslinjer på skolens hjemmeside, FHI.no og NRK.no 

GOD HELG! - Hilsen rektor

Til toppen